Nieuws en artikelen

16 september 2013

Krimpcafe XL Krimp & Beleid

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) organiseert in 2013 op diverse locaties in Noord-Nederland de zogenaamde ‘Krimpcafés XL’, informatieve middagen rondom een actueel krimp onderwerp.

Het derde Krimpcafé XL, getiteld Krimp & Beleid, vindt plaats op donderdag 19 september van 13.30 tot 17.30 uur in Assen in het Provinciehuis. Andries van den Berg (lector Hanzehogeschool Groningen) verzorgt in het Krimpcafé XL een korte algemene inleiding over beleid in tijden van krimp, en burgerparticipatie in het bijzonder. In de presentaties/workshops komen zowel tools aan bod die overheden in krimpgebied kunnen helpen, als beleid t.a.v. de huisvesting van scholen en het stimuleren van burgerparticipatie.

De Krimpcafés XL zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte welkom. Echter, in verband met de organisatie van het Krimpcafé XL, is aanmelden voor 12 september noodzakelijk. Dit kan via: deze link, of via [email protected].

Bron: Vanmeernaarbeter