Nieuws en artikelen

16 september 2013

De lessen van de dorpscoöperatie Nieuw Dordrecht

In Nieuw Dordrecht maakten bewoners en Emmen Revisited samen een dorpsprogramma. Van hieruit ontstond de gedachte een ‘dorpscoöperatie’ op te zetten. Een bedrijf van het dorp dat op basis van zakelijke afspraken taken en bijbehorend budget(beheer) van de gemeente, de woningcorporatie, de welzijnsstichting of een landschapsbeheerder overneemt.

De initiatiefnemers willen diensten en geldstromen bij elkaar brengen en bezien wat de gemeenschap kan en kan leren om de verantwoordelijkheid voor de eigen sociale en fysieke omgeving op zich te nemen. Bewoners leren samen met lokale ondernemers en ondernemende maatschappelijke organisaties hoe je gezamenlijk het dorp kunt ‘managen’. En de ambtelijke organisatie van de gemeente Emmen maakt zich op om werkzaamheden over te dragen en bewoners te ondersteunen en te faciliteren.

Onderzoek

De oprichting van een dorpscoöperatie is een goed voorbeeld van de Doe-democratie waarin burgers zelf maatschappelijke vraagstukken oppakken en hun eigen leefomgeving verbeteren: burgerkracht, ondernemerschap en overheidsparticipatie. Een dergelijk initiatief heeft echter consequenties voor de bestaande verhoudingen tussen burgers en organisaties én tussen burgers onderling.

WURUit onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) blijkt dat het succesvol ontwikkelen en introduceren van nieuwe samenwerking tussen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzicht vraagt in de bestaande lokale verbanden en voorgeschiedenis. De betrokken partijen moeten zich hiervan bewust zijn, en kritisch op reflecteren en hun strategie hierop aanpassen. Zo is de oprichting een dorpscoöperatie een gezamenlijk zoekproces van alle partijen.

Het verkennende onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR naar de kansen, uitdagingen en valkuilen bij de oprichting van een dorpscoöperatie heeft inmiddels een vervolg gekregen in een dorpsbreed onderzoek naar het draagvlak onder bewoners. Het Wetenschapswinkelrapport nr. 299 met de titel ‘Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht’ is te downloaden vanaf de website van de Wetenschapswinkel.