Nieuws en artikelen

4 september 2013

GoudOud in Warffum – dorpsbewoners nemen verzorgingshuis over

Van een verzorgingshuis dat haar deuren sluit kijkt niemand meer op. Van bewoners die daartegen in verzet komen evenmin. Maar een verzorgingshuisconcept waarbij dorpsbewoners het oude verzorgingshuis overkopen, dat is nieuw in Nederland. Een blog van projectcoach Diet Hensums.

Toen in 2011 in Warffum bekend werd gemaakt dat het verzorgingshuis haar deuren zou gaan sluiten, ontstond er grote ophef in het dorp. Een aantal bewoners besloot om de sluiting van de enige zorgvoorziening voor ouderen in het dorp tegen te gaan. 1600 van de 2100 inwoners van Warffum tekenden een petitie. Tevergeefs. Ze namen hiermee geen genoegen en besloten het heft in eigen handen te nemen door de zorg zelf te regelen.

Daarmee ontstond het initiatief ‘GoudOud in Warffum’. Het bestuur van GoudOud in Warffum heeft mij rond de start van het project gevraagd om hen te ondersteunen op proces en inhoud. Mijn eis en hun uitgangspunt was dat de regie bij hen lag en dat mijn rol puur coachen en anderszins faciliteren was.

Twee jaar na de aankondiging van de sluiting blazen de initiatiefnemers van GoudoudinWarffum en ik het oude verzorgingshuis nog één keer leven in. Samen presenteren we het plan voor de nieuwe zorgvoorziening in het dorp. Veel bewoners hebben meegedacht in de denktank en iedereen heeft de vorderingen van het project kunnen volgen via de website en het dorpsblad.

De kracht van het concept is dat de bewoners het zelf hebben bedacht. In al zijn eenvoud sluit het perfect aan op wat dorp. GoudOudinWarffum bevat vier elementen:
– Het oude verzorgingshuis wordt gekocht en gesloopt. Hiervoor zal een nieuw hofje met zorgwoningen in de plaats komen.
– Het hofje vormt een ontmoetingsplek en fungeert tevens als zorgpension.
– De zorg wordt gecoördineerd binnen een virtueel verzorgingshuis die draaiende wordt gehouden door het gezondheidscentrum. Alle medische zorg wordt via deze weg geleverd.
– Een vrijwilligersorganisatie zal de rest van de zorg en hulpverlening gaan leveren aan mensen thuis en in het hofje.

Op de avond van deze dorpsbijeenkomst hadden we geen idee wat we konden verwachten. Wat zouden de reacties van de bewoners zijn op het plan dat binnen de denktank was ontstaan? Zouden ze hier aan mee willen werken? De opkomst was overweldigend en de sfeer was vanaf het eerste moment goed. De reacties op het verhaal van de initiatiefnemers waren zeer positief. Het enthousiasme in de zaal bracht nieuwe ideeën op tafel, zoals het overkopen van het oude verzorgingshuis. Ook ontstond het idee om een zorgcoöperatie op te richten. Ideeën die in de initiatiefgroep en denktank wel waren geopperd, maar die ze eigenlijk nog niet hardop durfde uit te spreken. De gemiddelde leeftijd lag ver boven de 60, maar de energie en enthousiasme deden de temperatuur in de volle zaal enorm stijgen. Na afloop waren we allemaal compleet overdonderd. We hadden veel gehoopt en gedroomd en nog veel meer gevreesd. Maar deze boost en deze steun had niemand verwacht.

Het is nu weer enkele maanden later. GoudOud in Warffum heeft nog steeds de wind in de rug en is inmiddels ook krimpexperiment van Platform 31 geworden. Ze zijn in gesprek met een aantal investeerders en in overleg met de eigenaar van het gebouw over de prijs. De vrijwilligersorganisatie staat in de steigers.

Wat maakt dit project nu tot een succes? Een van de redenen van hun succes is dat ze vanaf dag één het heft in eigen handen hebben genomen, maar tegelijkertijd waar nodig steun en advies vroegen. Dat was even wennen voor de gemeente en professionals, maar inmiddels krijgen ze alle steun die ze vragen. Het lijkt wel of iedereen mee gaat in de kracht van dit dorp. Hoewel ik vaker initiatieven coach of begeleid die sterk gericht zijn op zorg en eigen regie, blijf ik me iedere keer weer verbazen welke krachten eigen regie los maakt. GoudOud komt er. Door de krachten te bundelen wordt het nieuwe verzorgingshuisconcept een succes, omdat het van de bewoners is en ze het op hun eigen manier kunnen doen. Ze moeten niet mantelzorgen of vrijwillige zorg leveren, maar ze zijn een vitale gemeenschap die het samen redt en ook niet bang zijn om hulp te vragen als ze het nodig hebben.

Diet Hensums
Adviseur KAW architecten
Zorgen voor vitaliteit in gemeenschappen en organisaties die veranderingen aan kunnen en energie genereren is mijn drive

Meer informatie:

GoudOud in Warffum bij BottomUp initiatieven
www.goudoudinwarffum.nl