Nieuws en artikelen

25 juni 2013

Geld voor groene icoonprojecten

Een braakliggend terrein in je buurt of wijk omtoveren tot een buurtmoestuin, NatuurSUPER, een speelplek, een trimpark voor ouderen of aantrekkelijke tuin? Groen Dichterbij stimuleert mensen om als wijk of dorp gezamenlijk aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving, waarbij groen als middel dient om de betrokkenheid en samenhang in buurt of dorp duurzaam te versterken.

Groen Dichterbij is op zoek naar twaalf groene buurtprojecten die in 2014 hun Icoonproject willen zijn. Aanmelden kan tot 15 augustus 2013 viawww.groendichterbij.nl. De twaalf uitverkoren projecten komen in aanmerking voor ondersteuning door het Groen Dichterbij Support Team en een financiële bijdrage van maximaal € 20.000,-. Meer informatie is te vinden op www.groendichterbij.nl.

De organiserende partijen zijn: Oranjefonds, IVN, Buurtlink.nl en SME Advies.