Nieuws en artikelen

24 juni 2013

Gelders kenniscentrum ondersteunt bewoners

In Gelderland hebben vier partijen het Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen opgezet. Dit kenniscentrum richt zich op het ondersteunen van dorpsbewoners om hun dorp leefbaar te houden en is een samenwerking van Vereniging Kleine Kernen Gelderland en Federatie Dorpshuizen Gelderland, ICSadviseurs, Spectrum/Elan en het lectoraat Vitale Leefomgeving Kleine Kernen van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Kennis en subsidiemogelijkheden

Iniatiefnemers krijgen bij de realisatie van de plannen advies van het Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. Plannen die de samenhang en leefbaarheid in een dorp vergroten, komen in aanmerking voor een provinciale subsidie. Voor 2013 was hier al 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken, waar ook het opzetten van het kenniscentrum mee werd gefinancierd. Voor 2014 willen Gedeputeerde Staten ongeveer 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor leefbaarheidsprojecten.

Meerdere Gelderse potjes

Provincie Gelderland heeft dus meerdere subsidiemogelijkheden voor initiatieven van dorpsbewoners in gebieden die te maken hebben met bevolkingskrimp. Eerder berichtten we al over de Ideeëngenerator Krimp.

Lees meer

Bron: De Gelderlander (21/6/2013) en website Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen