Nieuws en artikelen

27 mei 2013

NatuurSUPER: DoeHetZelf Stappenplan

NatuurSUPER beeld

Waar woningbouwprojecten stilgelegd of panden gesloopt zijn, ontstaat ruimte voor groen. NatuurSUPER ondersteunt bewoners en lokale partijen en kan een mooie bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving en versterken van sociale contacten in dorpen en steden die te maken hebben met een krimpende bevolking.

Wil je als groep bewoners een braakliggend terrein in je buurt benutten als moestuin? NatuurSUPER biedt je een DoeHetZelf Stappenplan en basispakket met materialen om aan de slag te gaan. Stap 1 in het stappenplan is de locatiecheck, die je makkelijk online kan doen. De vervolgstappen helpen zowel bij het praktische inrichten van de tuin met allerhande groene tips, als bij het opzetten van een organisatie om de buurtmoestuin te beheren. Via de website, Facebook en het SUPERzine geeft NatuurSUPER verdere informatie en inspiratie voor je buurtmoestuin.

Ook voor eigenaren van braakliggende grond kan NatuurSUPER aan de slag, en helpen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de buurt en overlast te voorkomen.

Momenteel zijn er verschillende NatuurSUPERs actief, zoals in Den Bosch, Oss en Wageningen.

Meer informatie

Bied je als expert soortgelijke ondersteuning aan bewoners en lokale partijen? Op het gebied van groen, of (financiële) organisatie, ontwerp, marketing, etc. Laat het ons weten via dit formulier.