Nieuws en artikelen

15 april 2013

Organisatiemodel Dorpsontwikkelings-maatschappij (DOM)

Eind vorig jaar is Gemeente Dongeradeel een unieke aanpak gestart om verpaupering van panden in de dorpskern aan te pakken en tegen te aan: Experiment Duurzame Dorpsgezichten. De aanpak is uniek omdat deze is gestoeld op nauwe samenwerking met Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s). Binnen deze maatschappijen zijn vrijwilligers werkzaam die hun dorp een warm hart toedragen en die in actie willen komen voor versterking van de leefbaarheid. In vier dorpen (Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat) zijn afgelopen november DOM’s opgericht.

Platform31 heeft nu, samen met adviesbureau Weusthuis en Partners, een praktisch voorstel voor organisatie van de Dorpsontwikkelings-maatschappijen uitgebracht. Interessant voor ambtenaren én voor burgers.

Link naar de publicatie