Nieuws en artikelen

8 april 2013

Kennisprogramma van start!

Vandaag is het zover. Met het online zetten van deze website is het Kennisprogramma nu ook echt van start gegaan!

De komende weken gebruiken we om inspirerende bottom-up initiatieven te traceren en te presenteren op deze website en om de kennis- en ondersteuningsvragen die leven bij deze projecten boven wat te krijgen. Daarvoor zullen we diverse communicatiekanalen gebruiken en het brede RUIMTEVOLK netwerk inschakelen.

Op basis van deze inventarisatie beginnen we rond de zomer met het vormgeven van het kennisprogramma. Belangrijk onderdeel daarvan is het vraaggericht ondersteunen van een aantal geselecteerde projecten. De invulling van het kennisprogramma gebeurt dus in nauwe samenspraak met de initiatiefnemers en experts uit het netwerk.

De uitvoering van het kennisprogramma duurt vervolgens ongeveer anderhalf jaar. Eind 2014 ronden we het programma af.