Nieuws en artikelen

3 april 2013

Subsidieregeling bottom-up initiatieven Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft per 1 april een nieuwe subsidieregeling leefbaarheid, voor het verbeteren van de leefbaarheid in dorp of wijk in relatie tot demografische ontwikkelingen. De regeling is specifiek gericht op initiatieven van een groep georganiseerde burgers in samenwerking met een maatschappelijke organisatie, zorginstelling, onderzoeksorganisatie, commerciële onderneming of overheidsinstelling. Deze  initiatieven zijn gericht op de vraagstukken die ontstaan door de demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing en ontgroening. Ze kunnen binnen diverse thema’s liggen: wonen-zorg-welzijn, arbeidsmarkt, breedband, economische innovatie, etc. Extra aandacht gaat uit naar initiatieven gericht op kleinschalige economische innovaties en initiatieven door of voor jongeren. In totaal is er voor 2013 een budget beschikbaar van € 9,6 miljoen. Per project is de maximum aanvraag €500.000.

Meer informatie