Nieuws en artikelen

2 april 2013

Zes Groningse initiatiefnemers over samenwerking

Screen Shot 2013-02-26 at 14.38.34

 
Hoe kijken initiatiefnemers aan tegen de samenwerking met traditionele partijen als gemeente, provincie, woningcorporatie en politiek? Onderzoeker Jan Dirk Gardenier maakte, in samenwerking met Pieter Wacker en Erik Wong (laatste ook zelf initiatiefnemer), een korte film waarin deze vraag centraal staat. Initiatieven die aan bod komen:
– SintJan, Kloosterburen
– Dorpshuis Op Streek, Den Andel
– Wijkraad en dorpshuis Maarsstee, Stadskanaal
– Ulrum 2034, Ulrum
– Kune, Zijldijk
– Wongema, Hornhuizen

Weinig vertrouwen in lokale politiek

Interessant aan deze film is dat initiatiefnemers aangeven weinig te hebben aan lokale politiek. Lokale politici handelen volgens een van de initiatiefnemers meer vanuit hun eigen politieke agenda en politiek opportunisme dan dat ze daadwerkelijk betrokken zijn bij initiatieven uit de samenleving. Ze leveren eerder ruis op dan een helpende hand. Daarnaast zegt een andere initiatiefnemer dat een afspraak met een wethouder na de verkiezingen en een wisseling van de wacht niet veel waard blijkt te zijn.

De rol van de overheid

Initiatiefnemers zijn over het algemeen positief te spreken over de gemeente, tenminste over de ambtenaren waar zij mee werken. Soms heeft dit echter wel wat voeten in de aarde gehad. Kritiek die klinkt:  ‘Wij zijn echte doeners die ook denken, gemeenteambtenaren zijn echte praters die eigenlijk niet denken. We moeten ze nog veel leren’, of ‘We hebben ongelooflijk veel vrijblijvende gesprekken gevoerd, waar we geen stap verder mee zijn gekomen’, ‘Gemeente is echt politiek, dat wijzigt sneller, hoe de wind waait, waait mijn rokje’ en ‘Ik zie alleen maar dat ik toch vrij veel tijd kwijt ben aan de overheid, dat bedoel ik met een knipoog want ik weet ook dat ze er voor mij zijn’, en tot slot ‘Je bent al snel een dossier, op een bureau.’ Bij de ene initiatiefnemer kwam er op een gegeven moment ‘een stagiair die het wel snapte’ wat voor een doorbraak zorgde. Twee initiatiefnemers vertellen dat hun contacten van de gemeente tegenwoordig ook naar de initiatiefnemers toegaan voor een afspraak in plaats van dat zij zich bij een loket of vergaderkamer moeten melden. Voor de rol van de overheid ziet een initiatiefnemer dat gemeenteambtenaren zich steeds meer als netwerkers zullen moeten opstellen. Een andere vindt dat gemeente en provincie een regierol en een visionaire rol zouden moeten spelen.

In de film komen nog veel meer interessante opmerkingen over rollen en samenwerkingen naar voren, en vertellen initiatiefnemers over hun eigen slimme zetten om beter samen te kunnen werken met de overheid.

Groningers aan zet! Een rondje langs zes initiatieven