Nieuws en artikelen

29 maart 2013

Conferentie detailhandel als strategie voor leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden

Datum: 29 mei 2013 van 10:00 tot 17:00
Locatie: Mediaplaza, Utrecht

De detailhandel staat als gevolg van algemene trends en de economische crisis in toenemende mate onder druk. Bevolkingsdaling vergroot deze druk. Detailhandel en leefbaarheid beïnvloeden elkaar wederzijds en noodzaken steeds meer tot een actieve en duidelijke aanpak. Bent u betrokken bij detailhandel, leefbaarheid of krimp, dan is deze conferentie over detailhandel en leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden iets voor U!

Dé gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen om actief aan de slag te gaan met detailhandel en leefbaarheid!

Tijdens de conferentie presenteert DTNP een onderzoek dat zij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deed naar de samenhang tussen de veranderende winkelmarkt, bevolkingsdaling en leefbaarheid en het belang om hiermee tijdig actief aan de slag te gaan.

Deelsessies
Een praktijkvoorbeeld brengt de urgentie van de problematiek rond de detailhandel en leefbaarheid in krimpgebieden indringend in beeld. In deelsessies is daarna ruimte om aan de hand van actuele voorbeelden en thema’s ideeën op te doen om stappen te kunnen zetten in uw eigen regio. Daarbij komen thema‘s als de noodzaak tot keuzes in ruimtelijke ordening, de frictie tussen perifere en centrumgebieden, omgang met leegstand, en samenwerkingsvormen aan de orde.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies en regio’s in krimp- en anticipeergebieden die zich bezig houden met bevolkingsdaling, leefbaarheid, locale economie, en detailhandel, als diegenen die werken voor (regionale) Kamers van Koophandel, brancheverenigingen, het MKB, beleggers en vastgoedeigenaren.

Praktische informatie
Binnenkort volgt meer informatie over het programma. De locatie is Mediaplaza aan de Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht (tegenover het Centraal Station Utrecht). Voor nu willen we u vragen deze bijeenkomst in uw agenda te noteren. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Heeft u vragen neem contact op met Sandra Taal via [email protected].

Aanmelden kan hier.