Nieuws en artikelen

19 maart 2013

Roep om snel internet in krimpregio’s

Snel internet op het platteland is schaars. Vaak zijn trage verbindingen via de telefoonlijn de enige optie. En dat terwijl de behoefte aan datacapaciteit juist toeneemt, ook in relatie tot de ontwikkelingen in de zorg, het onderwijs en kleinschalige bedrijvigheid. In kleine kernen, buurtschappen en in het buitengebied doet zich het fenomeen het sterkst voor, omdat de marktpartijen die snelle verbindingen (vaak glasvezel) aanleggen zich richten op de meest rendabele (stedelijke) gebieden. De tweedeling tussen stad en krimpregio wordt daardoor versterkt. Gerichte actie is dus nodig, beaamt ook de provincie Groningen.

Bron: Binnenlands Bestuur